Kiến thức ắc quy

Cách kiểm tra ắc quy trước khi sử dụng

Như chúng ta đã biết, khi lưu trữ ắc quy một thời gian bạn nên sạc lại bổ sung để tránh tình trạng sunphat hóa. Tuy nhiên, ngay cả khi ắc quy của bạn...